تازه‌ترین گفتارها

داراب دیبا: اگر استاد معماری به کار حرفه‌ای نپردازد و درد ساختن را نداند، حرفی برای گفتن در کلاس درس ندارد

اگر استاد معماری بیرون کار نکند و خودش از نزدیک تجربه نکند و به ابداع و طراحی نپردازد و درد ساختن را نداند خیلی حرفی برای گفتن در کلاس درس ندارد.

کازویو سجیما: معماران همیشه باید به این بیندیشند که بنای آنها به اضافهٔ بناهای مجاور آن چطور دیده می‌شود

معماران همیشه باید به این بیندیشند که بنای آنها به اضافهٔ بناهای مجاور چطور دیده می‌شود. البته که این به این معنی نیست که صرفاً از بناهای همسایه تقلید کنید.

کنت فرامپتون: برخلاف متخصصان سایر حوزه‌ها، معماران مجبورند با واقعیت به صورت تمام و کمال مواجه شوند

برخلاف متخصصان سایر حوزه‌ها، معماران مجبورند با واقعیت به صورت تمام و کمال مواجه شوند، چون در هر پروژه همیشه وضعیت و محدودیت‌های بسیار واقعی در جریان است.