تازه‌ترین گفتارهای هنرمندان

فرانسیس بیکن: امروز سرتاسر هنر به نوعی سرگرمی تبدیل شده تا حواس آدمیزاد را از خودش پرت کند

امروز سرتاسر هنر به نوعی سرگرمی تبدیل شده تا حواس آدمیزاد را از خودش پرت کند؛ و شما ممکن است بگویید که همواره همین بوده اما چیزی که تغییر کرده این است که حالا سراسر دنیای هنر سراسر سرگرمی است.

روی لیکتنستاین: برخلاف آنچه به ما آموخته‌اند، طراحان امروز پیش از کشیدن نقاشی می‌دانند نتیجهٔ کارشان چه شکلی خواهد بود

چیزی که امروز برای آدمها جذاب است این است که قبل از اینکه شروع به کشیدن نقاشی‌ای بکنی دقیقا می‌دانی که نتیجه کار چه شکلی خواهد بود. نوعی تصویر ذهنی. درست برعکس چیزی که به ما در مدرسه آموزش دادند.

مصطفی اسداللهی: در نتیجهٔ استفاده از کامپیوتر، طراحی گرافیک تبدیل به بدنی بزرگ با مغزی کوچک شد

کامپیوتر همه چیز را مرتب و منظم کرد، اجراها را شسته‌رفته کرد، اما متأسفانه روح کارها و آثار گرافیک را از بین برد یا کم‌رنگ کرد. در نتیجه طراحی گرافیک تبدیل به بدنی بزرگ با مغزی کوچک شد.

فخرالدین فخرالدینی: با مدل باید حرف زد، چای خورد، دوست شد تا آن لحظه لازم برای عكاسی فراهم شود

با مدل باید حرف زد، چای خورد، دوست شد تا آن لحظه لازم برای عکاسی فراهم شود. آن وقت باید بدانید که پشت دوربین چه کار باید کرد تا لحظه شکار فرا برسد.

لوییز بورژوا: در مقیاس بزرگ کار می‌کنم تا انسان‌ها بتوانند حقیقتاً با فرم مجسمه‌ام ارتباط برقرار کنند

گاهی لازم است در مقیاس بزرگ کار کنم تا آدم بتواند حقیقتا با فرم مجسمه ارتباط برقرار کند. تفاوت بین فضای واقعی و فضای روانشناختی برایم جالب است و دوست دارم هر دو را کاوش کنم.