تازه‌ترین گفتارها

سید محمد بهشتی: توسعهٔ شهری در ایران با خیابان‌کشی آغاز شد و امروز هم در همان مفهوم خیابان‌کشی محدود مانده است

این موضوع از لحاظ نمادین هم جالب است که توسعهٔ شهری {در دوران جدید} در ایران با خیابان‌کشی آغاز و تا به امروز هم در همان مفهوم خیابان‌کشی محدود مانده است.

فیلیپ جانسون: معماری در کنار کشاورزی مهم‌ترین نیاز مادی بشر و در کنار عبادت مهم‌ترین نیاز معنوی اوست

تمرین معماری، لذت‌بخش‌ترین و خوشایندترین فعالیت در زندگی انسان است. معماری در کنار کشاورزی مهم‌ترین نیاز مادی و در کنار عبادت مهم‌ترین نیاز معنوی بشر است.

فرانک لوید رایت: همانطور که بناها به آدم‌ها تعلق دارند آدم‌ها نیز باید به بناها تعلق داشته باشند

آدم‌ها باید همان‌گونه که ساختمان‌ها بدان‌ها تعلق دارند، به ساختمان‌ها تعلق داشته باشند. این مقیاس به تبع مقصود خاص هر ساختمان تغییر می‌کند.

حسین سلطان‌زاده: در مورد بناهای عمومی ایران تعبیر معماری ایرانی و در مورد بناهای مسکونی تعبیر معماری بومی یا محلی صادق است

تعبیر معماری ایرانی در مورد بناهای عمومی و جامع صادق است مثل مساجد جامع، کاروانسراها، آرامگاه‌ها و غیره. اما در مورد واحدهای مسکونی، بایستی تعبیر معماری بومی یا محلی را به کار ببریم.

پیتر آیزنمن: اگر کارفرما متقاعد شود که معمار می‌داند که چه می‌کند قدم اصلیِ کار برداشته شده است

برای کارفرما مهم این است که چقدر هزینه می‌برد و چه شکلی است. اگر کارفرمایان متقاعد شده باشند که می‌دانید چرا کاری را انجام داده‌اید قدم اصلی را برداشته‌اند.