معرفی کتاب

معرفی کتاب Sustainable Design: A Critical Guide نوشتهٔ David Bergman

حسین رهنما موضوع طراحی پایدار یکی از موضوعات جذاب و پرطرفدار معماری است که دانشجویان بسیاری به دنبال آشنایی و فراگیری آن هستند. با این حال در رجوع به موضوع پایداری معمولاً موضوعی چون طراحی اقلیمی، آن قدر پررنگ می‌شود که بسیاری طراحی پایدار را مقارن با آن تصور می‌کنند....