معرفی کتاب

معرفی کتاب: اصول طراحی و مبانی معماری منظر؛ تلفیق فرم و فضا با استفاده از زبان طراحی سایت

معماری منظر به عنوان یکی از گرایش‌‌‌های اصلی معماری، چند سالی است که در کشور مطرح شده است. معماری منظر از یک سو بایستی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی پاسخ دهد و از سوی دیگر به فنون معماری مسلط باشد. اما آنچه معماری منظر را بارز می‌کند، توجه به طبیعت و عناصر طبیعی در...

معرفی کتاب: فضاهای کودکان، Children’s Spaces به کوشش مارک دادک

طراحی مدرسه و فضاهای مرتبط با کودکان معمولاً یکی از موضوعاتی است که اکثر معماران چه در فضای آکادمیک و دانشگاهی و چه در دنیای حرفه‌ای با آن رو‌به‌رو می‌شود. با توجه به اهمیت طراحی مدرسه و نقش موثر آن بر آموزش و یادگیری کودکان، سایت‌ها و کتاب‌های مختلف به بررسی و معرفی...

معرفی کتاب: زبان فضا یا The Language of Space نوشتهٔ برایان لاوسون

روانشناسی محیطی (Environmental Psychology) یکی از علوم بین رشته‌ای مرتبط با معماری است که عمده‌ترین مطالعات آن توسط روانشناسان محیطی و روانشناسان اجتماعی صورت می‌گیرد. از این رو ممکن است زبان و ادبیات به کار رفته در آن‌ها چندان متناسب با معماران نباشد. این موضوع موجب...