به نظر من حرفه و آموزش معماری به یکدیگر کاملاً پیوسته هستند. جالب است که امروز فضای حرفهٔ معماری پرماجراتر و جذاب‌تر از مدرسهٔ معماری است؛ که به نظرم این یک نقطهٔ عطف واقعی است. اگر شما سی سال پیش را با حالا مقایسه کنید، خواهید دید که کاملاً اوضاع برعکس بوده است. در فضای حرفهٔ معماری باید تعارض و تبادل ایده‌ها بیشتر باشد و نیاز به جلسات بیشتری برای همفکری و مباحثه وجود دارد. در همین حین است که آدم‌های {برجستهٔ} جدیدی سربرخواهند آورد، چه این که همه به مرور پیر می‌شود و من هم مستثنا نیستم. (در گفتگو با Brett Steele منتشر شده در وب‌سایت The Architectural Review، سال 2011)