معماری کاملاً هویت‌ساز است. رابطهٔ معماری با انسان یک رابطهٔ تعاملی است. یعنی ما معماری را می‌سازیم و معماری ما را می‌سازد. این امر کاملاً واضحی است. شما شخصیتتان بسیار تحت تأثیر آن خانه‌ای است که در آن بزرگ شده‌اید. معماری را افرادی می‌سازند و انسان در این معماری پرورش می‌یابد و از این معماری می‌آموزد که چگونه باشد. معماری می‌تواند انسان را منضبط کند، می‌تواند به چشم انسان نجابت بیاموزد و یا اینکه برعکس باشد؛ یعنی به گونه‌ای باشد که عملاً نانجیبی را تسهیل کند. معماری می‌تواند شما را به قناعت دعوت کند یا به اسراف. بنابراین معماری قطعاً بر انسان تأثیر می‌گذارد. (در گفتگو با مهدی کشاورز افشار، منتشر شده در مجلهٔ آینهٔ خیال، ش ۹، سال ۱۳۸۷)