مردم خیلی باهوش‌تر از آنی هستند که فکر می‌کنیم. آنها به طور شهودی می‌فهمند «ایده» یعنی چه. بزرگ‌ترین معماران در تاریخ حرفهٔ ما به خاطر ایده‌های معمارانهٔ‌خود ماندگار شده‌اند. وقتی به معماران بزرگ گذشته مثل آلبرتی، برمانته، برونلسکی، برومینی فکر می‌کنیم به این فکر نمی‌کنیم که ساختمان آنها عملکرد درستی داشته‌ یا نه. آنچه ما به خاطر می‌آوریم چیز دیگری است. کاری که معماران برای مردم انجام می‌دهند چیزی است جز فکر کردن به عملکرد صرف که ما می‌دانیم باید انجام دهیم. چیزی بیش از حل مسئلهٔ سرپناه و ساخت یک مکان. (سخنرانی در کنگرهٔ جهانی معماری برلین. سال 2002، منتشر شده در شمارهٔ 19 مجلهٔ‌ معمار)