معرفی کتاب پاریس از دور نمایان شد انتشارات اطراف

مهدی محمدی

در این ویدئو کتاب «پاریس از دور نمایان شد» از نشر اطراف را به شما معرفی می‌کنیم. این کتاب به کوشش آقای علی اکبر شیروانی و پژوهش خانم زهره ترابی تهیه شده است..

می‌توانید این کتاب را از طریق لینک پایین صفحه از سایت انتشارات اطراف تهیه کنید.