تویو ایتو: باید به‌جای تخریب بناهای قدیمی آنها را بازسازی کنیم

خانه‌های خالی از سکنه در ژاپن بسیار است. ما ناچاریم دربارهٔ چگونگی مرمت و مقاوم‌سازی ساختمان‌های قدیمی بیندشیم. اگر ما {به عللی همچون محدودیت منابع مالی} نمی‌توانیم خانه‌های تازه بسازیم، پس باید به جای تخریب بناهای قدیمی آنها را بازسازی کنیم. ما باید از ساکنان بناهای...

تویو ایتو: دوست دارم مثل درختان در حال رشد در هر پروژه مسیر متفاوتی را طی کنم

به نظر من در طراحی بیشتر از اینکه ظاهر و شکل طرح مهم باشد، خود فرآیند مهم است. ظاهر ساختمان {در برابر فرایند طراحی} چندان مهم نیست. من خودم را مقید به یک روش‌شناسی خاص در طراحی نمی‌بینم، در عوض همیشه سعی می‌کنم چندین مسیر یا امکان را بیابم. البته گاهی نیز به آنچه در...

تویو ایتو: معماری باید برای مردم راحتی و آزادی فراهم کند

پیش از آنکه دربارهٔ معماری چیزی بگوییم، ابتدا لازم است از مردم سخن بگوییم، پس از آن است که معماری مطرح می‌شود، و چیزی غیر از این نیست. من معتقدم محصول معماری باید جایی باشد که برای مردم راحتی و آزادی فراهم کند. معماری در نتیجهٔ گوش کردن به و صحبت کردن با مردم خلق...
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "dataset", "url": "http://www.goftaar.ir", "logo": "http://goftaar.ir/wp-content/uploads/2017/04/cropped-7-web.jpg" }