فیلیپ جانسون: هیچ‌وقت معمار حرفه‌ای تمام‌عیار نشوید، مگر آنکه عاشق این کار باشید

هیچ‌وقت یک معمار حرفه‌ای تمام‌عیار نشوید، مگر آنکه نتوانید از آن دوری کنید. مگر آنکه با اشتیاق عاشقانه مجبور به این کار باشید، {چون} هیچ‌وقت پولدار نخواهید شد. به پریشانی خواهید افتاد. واقعا وقت کمی خواهید داشت تا خود را به اشتیاق خلاقیتی که دارید بسپارید. از طرف دیگر...

فیلیپ جانسون: معماران مجبورند با مردم آشنا شوند تا بتوانند کار بگیرند

اگر می‌خواهید معمار باشید، لازم است افراد زیادی را بشناسید. مثل بسیاری از حرفه‌های دیگر شما مجبورید با مردم آشنا شوید تا بتوانید کار بعدی‌تان را بگیرید. همانطور که ثروتمندترین و بزرگترین معمار آمریکا گفته است: «اولین اصل در معماری این است: سفارش کار بگیرید». به عبارت...
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "dataset", "url": "http://www.goftaar.ir", "logo": "http://goftaar.ir/wp-content/uploads/2017/04/cropped-7-web.jpg" }