معرفی کتاب: بنیان محله‌های پایدار نوشتهٔ اوی فریدمن

حسین رهنما طراحی محله چالش مشترکی است که ممکن است برای هر معمار یا طراحی شهری به وجود آید. کاهش سطح تعاملات شهروندان در سطح محله‌ها و مجتمع‌های مسکونی در طی چند دهه‌ی اخیر موجب شده است تا توسعه‌ی پایدار و ایجاد پایداری اجتماعی به عنوان یکی از موضوعات جدی در معماری و...

معرفی کتاب: اصول طراحی و مبانی معماری منظر؛ تلفیق فرم و فضا با استفاده از زبان طراحی سایت

حسین رهنما معماری منظر به عنوان یکی از گرایش‌‌‌های اصلی معماری، چند سالی است که در کشور مطرح شده است. معماری منظر از یک سو بایستی به نیازهای فرهنگی و اجتماعی پاسخ دهد و از سوی دیگر به فنون معماری مسلط باشد. اما آنچه معماری منظر را بارز می‌کند، توجه به طبیعت و عناصر...

معرفی کتاب: پرسش های ادراک؛ پدیدارشناسی معماری

حسین رهنما ارتباط فلسفه با معماری یکی از موضوعات جذابی است که معمولاً معماران نسبت به آن اقبال نشان می‌‌دهند. با این حال زبان متفاوت و بعضاً پیچیده فلاسفه موجب می‌شود تا معماران درک مشخصی از مبانی نظری ایشان نداشته باشند. البته برخی از شاخه‌های فلسفه به دلیل داشتن...

معرفی کتاب: فضاهای کودکان، Children’s Spaces به کوشش مارک دادک

حسین رهنما طراحی مدرسه و فضاهای مرتبط با کودکان معمولاً یکی از موضوعاتی است که اکثر معماران چه در فضای آکادمیک و دانشگاهی و چه در دنیای حرفه‌ای با آن رو‌به‌رو می‌شود. با توجه به اهمیت طراحی مدرسه و نقش موثر آن بر آموزش و یادگیری کودکان، سایت‌ها و کتاب‌های مختلف به...

معرفی کتاب: تاریخ معماری داخلی، A History of Interior Design نوشتهٔ جان پایل، جودث گورا

حسین رهنما طراحی داخلی یکی از گرایش‌های نسبتاً نوپای معماری است که اخیراً در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود. با این حال نمی‌توان طراحی داخلی را بدون پیشینه‌ی تاریخی و زاییده‌ی معماری مدرن و پسامدرن تلقی کرد. معماری داخلی همواره با زندگی انسان عجین بوده است و قدمتی به...

معرفی کتاب: زبان فضا یا The Language of Space نوشتهٔ برایان لاوسون

حسین رهنما روانشناسی محیطی (Environmental Psychology) یکی از علوم بین رشته‌ای مرتبط با معماری است که عمده‌ترین مطالعات آن توسط روانشناسان محیطی و روانشناسان اجتماعی صورت می‌گیرد. از این رو ممکن است زبان و ادبیات به کار رفته در آن‌ها چندان متناسب با معماران نباشد. این...
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "dataset", "url": "http://www.goftaar.ir", "logo": "http://goftaar.ir/wp-content/uploads/2017/04/cropped-7-web.jpg" }