آلدو روسی: دغدغهٔ دانشکده‌های معماری نباید ایجاد دیدگاه‌های شاعرانه در دانشجویان باشد

من به امکان پی‌ریزی دانشکده‌های فنی امید بسته‌ام که در آنها معمارانی آموزش ببینند که آدولف لوس در سخن گفتن از آنها بی هیچ پرده‌پوشی این استعاره را به کار برد: «معمار آجرچینی است که زبان لاتین خوانده است». دغدغهٔ دانشکده‌ها{ی معماری} نباید ایجاد دیدگاه‌های شاعرانه در...
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "dataset", "url": "http://www.goftaar.ir", "logo": "http://goftaar.ir/wp-content/uploads/2017/04/cropped-7-web.jpg" }