فریا هنسل: نقاشی گشت و گذاری است مفرح با هدف ایجاد یک ترکیب بامعنی

من از هویت یا حرفه‌ام در مقام یک نقاش احساس غرور می‌کنم. البته که نقاشی یک سنت است و چیز جدیدی نیست اما از آنجایی که نقاشی دارای وسیع‌ترین دایره لغات در هنرهای تجسمی است، نقاشان می‌توانند ابتکار به خرج دهند و از سنت‌های موجود برداشت آزاد داشته باشند. نقاشی مانند یک...