فریا هنسل: نقاشی گشت و گذاری است مفرح با هدف ایجاد یک ترکیب بامعنی

من از هویت یا حرفه‌ام در مقام یک نقاش احساس غرور می‌کنم. البته که نقاشی یک سنت است و چیز جدیدی نیست اما از آنجایی که نقاشی دارای وسیع‌ترین دایره لغات در هنرهای تجسمی است، نقاشان می‌توانند ابتکار به خرج دهند و از سنت‌های موجود برداشت آزاد داشته باشند. نقاشی مانند یک...
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "dataset", "url": "http://www.goftaar.ir", "logo": "http://goftaar.ir/wp-content/uploads/2017/04/cropped-7-web.jpg" }