لوسین فروید: سکون در نقاشی توهم است همانطور که جنبش در نقاشی حاصل وهم است

هر نقاشی‌ای و هر مدلی با دیگری فرق می‌کند. بعضی‌ مدل‌ها ذاتا بیشتر پر جنب و جوش هستند و فعالیت فیزیکی بیشتری دارند. اما به نظرم آدم‌هایی هم که ثابت سر جایشان می‌نشینند جذابیت کمتری نسبت به بقیه ندارند. آنها نوعی حضور متفاوت دارند، نوعی وزن و قیافه متفاوت. علاوه بر این...
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "dataset", "url": "http://www.goftaar.ir", "logo": "http://goftaar.ir/wp-content/uploads/2017/04/cropped-7-web.jpg" }