واکر ایوانز: ذات هنر به خودی خود یک راز دست نیافتنی است

من {به دانشجویانم} می‌گویم که هنر را نمی‌توان آموزش داد اما می‌شود آن را برانگیخت و به کمک یک معلم با استعداد چند مانع را از سر راه برداشت و می‌توان فضایی ایجاد کرد که زمینه‌ای برای فعالیت هنری فراهم کند. اما ذات هنر به خودی خود یک راز دست نیافتنی است. نمی‌شود به کسی...
{ "@context": "http://schema.org", "@type": "dataset", "url": "http://www.goftaar.ir", "logo": "http://goftaar.ir/wp-content/uploads/2017/04/cropped-7-web.jpg" }