الیوت ارویت | Elliott Erwitt

داشتن مداد به تنهایی برای شاعر شدن کافی نیست.

الیوت ارویت

فرقی اساسی وجود دارد بین کسانی که عکس‌های بی‌شماری می‌گیرند به امید اینکه یکی خوب از آب دربیاید و کسانی که تلاش می‌کنند عکس خلق کنند. درست مثل اینکه کسی می‌تواند با مداد هم شعر بنویسد هم لیست خرید، اما داشتن مداد به تنهایی برای شاعر شدن کافی نیست. مهم این است که چطور چیزها را می‌بینی نه اینکه چیزها چطور خودشان را به تو نشان می‌دهند. عکاسی دیجیتال ارزان‌تر و کارامدتر است و می‌توانی درجا نتیجهٔ کار را ببینی اما نوعی کمال و کیفیت هست که با عکاسی آنالوگ همراه می‌شود. و یکی از مشکلاتی که امکان مشاهدهٔ عکس پس از انداختن ایجاد می‌کند این است که آدم‌ها عکسی که گرفته‌اند را چک می‌کنند و صحنهٔ بهتری را که ممکن بود بگیرند از دست می‌دهند. (در گفتگو با  Nigel Farndale نویسندهٔ مجله GUP، سال 2015)