باکمینستر فولر

ایرانیان در معماری گذشته‌شان ریاضیات را  تبدیل به هنری کرده‌اند که همه از  دیدن آن لذت می‌برند.

باکمینستر فولر

من همیشه انسان‌ها را تحسین کرده‌ام و ایرانی‌ها نیز مرا تحت تاثیر قرار داده‌اند. من دانشجویان ایرانی زیادی در دانشگاه‌های مختلف داشته‌ام و آنها را عمیق و متفکر و حساس یافته‌ام. و با سابقه‌ای که از کتاب‌ها راجع به ایران داشتم در انتظار این بودم که ایران قدیم را دقیق و حساس بیابم.
از کارهایی که طی سالیان متمادی در ایران انجام شده است دچار شگفتی شدم زیرا که با دقت بسیار به وجود آمده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد که اشخاص زیادی با افکار جالب دست اندرکار این بناها بوده‌اند.
آنها عطش زیادی برای دریافت علم داشته‌اند و طبعا داخل ریاضیات پیچیده‌ای نیز شده بودند و با تلاش‌هایی که کرده‌اند و با به کار بردن چند ضلعی‌های زوج و فرد و علم به رابطهٔ هندسی بین پنج ضلعی و هفت ضلعی‌ها این ریاضیات و عظمت آن را تبدیل به هنری کرده‌اند تا کسانی که از ریاضیات اطلاعی ندارند به این هنرها نگاه کنند و از آن لذت ببرند. این موضوع در دنیای عرب و یا ترک نیز وجود داشته ولی {بعدتر} به دنیای غرب رخنه کرده است. (در حاشیهٔ کنگرهٔ بین‌المللی معماری در ایران، گفتگوی منتشر شده در مجلهٔ هنر و معماری، سال 1349)