دوروتا تنینگ | Dorothea Tanning

نقاشان امروز از کشیدن اندام انسان اعراض می‌کنند.

دوروتا تنینگ

امروز به ندرت کسی اندام انسان را نقاشی می‌کند، نقاشان به دلایلی از این کار اعراض می‌کنند. شاید چون خیلی نزدیک یا زیادی صادقانه است. قبلا یک اصطلاحی بود: آنقدر داغ است که نمی‌شود دست زد. من نمی‌فهمم چرا کسی نباید حقیقتا شیفته فرم انسان باشد، دلایل بسیار زیادی برای این شیفتگی وجود دارد. علاوه بر این، ما همه داریم در این بدن زندگی می‌کنیم، در این پوسته شگفت‌انگیز زندگی را سپری می‌کنیم. چرا نباید این موضوع را تصدیق کنیم و سعی کنیم چیزی در مورد آن بگوییم؟ (در گفتگو با Carlo McCormickمنتشر شده در مجله BOMB، ش 33، سال۱۹۹۰)