فریا هنسل | Freya Hansell

نقاشی گشت و گذاری است مفرح با هدف ایجاد یک ترکیب بامعنی.

فریا هنسل

من از هویت یا حرفه‌ام در مقام یک نقاش احساس غرور می‌کنم. البته که نقاشی یک سنت است و چیز جدیدی نیست اما از آنجایی که نقاشی دارای وسیع‌ترین دایره لغات در هنرهای تجسمی است، نقاشان می‌توانند ابتکار به خرج دهند و از سنت‌های موجود برداشت آزاد داشته باشند. نقاشی مانند یک گشت و گذار مفرح است، یک جورهایی مثل حفاری کردن. ما در قطعاتی را شکار می‌کنیم تا کنار هم بگذاریم و یک ترکیب بامعنی پدید آوریم. (در گفتگو با Betsy Susslerمنتشر شده در مجله ‌BOMB در سال 1988)