گرهارد ریشتر | Gerhard Richter

نقاشی مانند رقص و آواز یکی از استعدادهای ذاتی انسان‌هاست.

گرهارد ریشتر

برای عدهٔ زیادی از مردم رسانه‌های دیگر از نقاشی جذاب‌تر است. برای اثبات این حرف کافی است یک صفحهٔ نمایش در موزه بگذارید و خواهید دید که هیچ‌کس به نقاشی‌ها نگاه نخواهد کرد. اما نقاشی حرفهٔ اصلی من است، چون جذاب‌ترین چیزی است که من می‌شناسم. به جز این، من سن و سال زیادی دارم. از سنت‌های گذشته می‌آیم و به‌هرحال نمی‌توانم در زمینه‌های دیگر هنر مانند نقاشی موفق باشم. من کاملاً مطمئنم که نقاشی مانند رقص و آواز یکی از استعدادهای ذاتی انسان‌هاست. به همین جهت، نقاشی به مثابه فعالیتی انسانی همیشه با ما خواهد بود. (در گفتگو با Nicholas Serota  در وب‌سایت Time Out، سال ۲۰۱۱)