معرفی کتاب

معرفی کتاب مصادیق معماری؛ تجزیه و تحلیل و نقد شاهکارهای معماری

استفاده از مصادیق و نمونه‌های معماری یکی از رایج‌ترین شیوه‌های مطالعه در معماری است. بسیاری از دانشجویان با بررسی آثار بزرگان معماری، توانایی طراحی خود را بهبود می‌بخشند و از این طریق دید و نگاه بهتری نسبت به آثار معماری کسب می‌کنند. تجزیه و تحلیل آثار معماری باعث...