مهم‌ترین معیار برای سنجش اثر یک هنرمند این است که ببینیم آیا قواعد را شکسته یا خیر. معنای شکستن قواعد این است که، اول از همه، بدانیم قواعد کدامند و بعد بدانیم که چگونه آنها را بشکنیم.

اگر شما ندانید که قواعد کدامند، نخواهید توانست که آنها را بشکنید. اگر قاعده‌شکنی شما شامل این نیست که قواعد پیش از قاعده‌شکنی شما چه بوده‌اند، پس قاعده‌شکنی‌تان بی‌معناست. {پرسش اینجاست که} شما در این مورد دقیقاً چه چیزی را شکسته‌اید؟ (در گفت‌وگوی منتشر شده در وب‌سایت art interview، سال ۲۰۲۱)