من فکر می‌کنم مردم بیش از آنکه به مصالح آهن و سیمان و پلاستیک وارداتی احتیاج داشته باشند به یک روشنگری فکری نیاز دارند. آنچه که به ما گفته شده این است که مصالح سنتی قدیمی و کثیف و کم مقاومت هستند و فقط آهن و سیمان خوب است. به ما گفته شده است که کاربرد تاق و گنبد و فضاهای سنتی یعنی عقب افتادگی و این تصمیم غیر اقتصادی و درجا زدن در گذشته است. (گفتگو با مجلهٔ معماری و شهرسازی، 1369)