معرفی کتاب اندیشهٔ منظر نوشتهٔ آگوستین برک ترجمهٔ علی اسدپور

حسین رهنما

نحوه‌ی مواجهه و رفتار انسان با طبیعت با شروع انقلاب صنعتی به کلی متحول شد و نگاه انسان به طبیعت از یک موجود که خود جزئی از طبیعت بود به موجودی مسلط بر طبیعت تغییر کرد و انسان به خود اجازه داد تا هر گونه که می‌خواهد در آن دخل و تصرف کند. پیامد این دخل و تصرف‌ها تغییر طبیعت و به ویرانی رفتن آن بوده که امروزه به صورت مسائل و مشکلات زیست‌محیطی متعدد، زندگی تک‌تک انسان‌ها را در سرتاسر جهان تحت تأثیر قرار داده است.

در کتاب اندیشهٔ‌ منظر، نویسنده با بررسی موشکافانه‌ی وجوه تاریخی و فلسفی تغییر این رفتار انسان، سعی در عیان کردن فجایع زیست‌محیطی ناشی از آن می‌کند و با ارائه‌ی تعریفی نو از طبیعت، به دنبال ایجاد پیوندی نو میان جوامع انسانی و طبیعت است. بدین منظور وی با بهره‌گیری از نمونه‌های تأثیرگذار نقاط مختلف جهان و از طریق دیدگاه فلسفی هایدگر و دیدگاه جامعه‌شناسانه‌ی وبلن دستگاه منسجمی را پی‌ریزی می‌کند تا بتواند از عینک منظر، تعریفی نو و پیوندی دوباره میان طبیعت و انسان برقرار کند. این مهم که وی آن را داشتن اندیشهٔ منظر می‌نامد به طراح کمک می‌کند تا از طریق دست یافتن به شناختی ضمنی نسبت به طبیعت، به هنگام مواجهه با آن، منظر متفاوتی را خلق کند که البته تأثیرات منفی دخل و تصرفات گذشته را نداشته باشد.

کتاب  اندیشهٔ منظر (Thinking Through Landscape) به قلم آگوستین برک (Augustin Berque) نگاشته شده و به کوشش علی اسدپور ترجمه و توسط انتشارات کتابکدهٔ کسری به چاپ رسیده است. برای خرید اینترنتی کتاب فارسی و دانلود نسخه انگلیسی آن می‌توانید به لینک‌های زیر مراجعه کنید:

(توجه: لینک خرید کتاب قرارگرفته در این صفحه تنها یک پیشنهاد است و قرارگیری این لینک در ذیل این معرفی به معنای ارتباط گفتار معمار با وب‌سایت فروشنده نیست. گفتار معمار مسئولیتی در قبال عملکرد فروشنده ندارد و نفعی نیز از این معرفی نمی‌برد.)