معرفی کتاب نظریه مدرنیته در معماری، نوشتهٔ سعید حقیر و حامد کامل‌نیا، انتشارات دانشگاه تهران و فکر نو

مهدی محمدی

در این ویدئو کتاب «نظریه مدرنیته در معماری» از انتشارات دانشگاه تهران و انتشارات فکر نو را به شما معرفی می‌کنیم. این کتاب را آقای دکتر سعید حقیر و آقای دکتر حامد کامل‌نیا نوشته‌اند.