توصیهٔ من به دانشجویان این است که پیش از تحصیل در دانشگاه به کار حرفه‌ای معماری بپردازند. زمانی که شما تجربهٔ کار داشته باشید از آنچه مطالعه می‌کنید بیشترین بهره را خواهید برد و آنچه خوانده‌اید تنها به شکل یک تئوری انتزاعی باقی نخواهد ماند. مثلا آنهایی که پس از آموختن هنر ساختن به مطالعهٔ تاریخ هنر پرداخته‌اند، علاوه بر درک جوانب فلسفی و ادبی هنر می‌توانند ارتباط آنها را با جوانب عملی نیز بفهمند. بنا بر این من پیشنهاد می‌کنم که ابتدا محیط حرفه‌ای و عملی را تجربه کنند و سپس تلاش کنند تا با تحصیل معماری به اصول و علل پنهان شده در کار پی ببرند. (مصاحبه با وب‌سایت Lancia TrendVisions، سال 2012)