هادی ندیمی: معماری آشکارسازندهٔ هستی‌شناسی، ارزش‌ها و هویت فرهنگی است که معمار بدان تعلق دارد

هندسه دستمایهٔ اصلی همهٔ معماران در خلق آثار معماری است. آنچه آثار را تفاوتی معنایی می‌بخشد نوع و کیفیت رجوع به این الفبای عام زبان معماری است. بدین ترتیب معماری آشکارسازندهٔ هستی‌شناسی، ارزش‌ها و هویت آن فرهنگی می‌گردد که معمار بدان تعلق دارد. این موضوع می‌تواند به...

هادی ندیمی: عالم بر نسبت مستقر است

هادی ندیمی: عالم بر نسبت مستقر است به همت یحیی سپهری، مهسا پوراحمد، عاطفه جوادی‌کیا آقای دکتر خیلی ممنونم که وقتتان را در اختیار ما گذاشتید، برای ابتدا می‌خواستم بپرسم چه شد که وارد رشتۀ معماری شدید و آن را برای ادامۀ تحصیل انتخاب کردید؟ چه شد که وارد دانشگاه ملی...

هادی ندیمی: هنرمند امروز با ایجاد ارتباط با هنر گذشتگان می‌تواند پرچمدار حیاتی نوین باشد

ایجاد ارتباط و انس با هنر گذشتگان و مجاهده و تلاش برای خودسازی و پذیرفتن فضیلت‌های اخلاقی می‌تواند هنرمند سرگشتهٔ امروز را در مسیری راهبری نماید که پرچمدار حیاتی نوین در عصر کنونی گردد. این بازگشت به گذشته نیست بلکه رجوع به ارزش‌های مانایی است که حیات‌بخش و...