ویلیام مک‌دانا: «پایداری» واژه‌ای ناکافی است؛ اگر صرفاً در آنچه اکنون انجام می‌دهیم پایدار باشیم مرگ همهٔ ما سرمی‌رسد

به نظر من «پایداری» واژهٔ خوبی است، چون خیلی از آدم‌ها می‌توانند آن را استفاده کنند. اما، هیچ‌کس نمی‌داند چگونه آن را تعریف کند. این بخشی از مسئله است و به همین خاطر ما هیچ‌گاه از آن استفاده نمی‌کنیم. با این حال، ما آن را کنار نمی‌گذاریم، فقط می‌گوییم که از منظر ما...