یاسمین لاری: ما معماران دیگر نمی‌توانیم صرفاً برای راضی کردن کارفرما یا خودمان طراحی کنیم

آیندهٔ کرهٔ زمین در دستان ماست. معماران نقش بسیار مهمی برای ایفا کردن دارند و ما دیگر نمی‌توانیم صرفاً برای جلب رضایت کارفرما یا راضی کردن خودمان طراحی کنیم. {…} کرهٔ زمین بسیار بزرگ‌تر و بسیار مهم‌تر از هر کدام از ماست. وقتی طراحی می‌کنیم باید واقعاً به طریقی...