آنری ماتیس | Henry Matisse

بالاخره اثر یک هنرمند پذیرفته خواهد شد، اما نمی‌توان این اتفاق را جلو انداخت.

آنری ماتیس

آدم‌ها فهمیده نمی‌شوند بلکه توسط دیگران پذیرفته می‌شوند. نقاشان فهیم می‌دانند که چه استعداد داشته باشند و چه نداشته باشند باید با دل و جان کار کنند و در این صورت است که توجه عموم را جلب خواهند کرد. یک سرآشپز لزومی ندارد همیشه دنبال موافقت دیگران باشد و از بقیه مردم بخواهد غذاهایی را که آماده می‌کند بچشند. اگر مجبورید نظر مردم را دربارهٔ اثرتان بپرسید، {حواستان باشد که} نقاشی یک هنر پیچیده است و بنا بر این ممکن است نظر یک نفر مهم باشد و شاید شعور یک نفر هم به آن نرسد. هنر همین است، پروژه‌ای که نقش‌هایی را به وجود می‌آورید، و آنچه احساس می‌کنید {را نشان می‌دهید}. ضروری است که چیزی را خلق کنید که زبان مشخص و واضحی داشته باشد. یک روز این اثر توسط مردم پذیرفته خواهد شد اما هیچ کاری برای زودتر اتفاق افتادنش نمی‌توانید بکنید. (در گفتگو با Jerome Seckler در سال ۱۹۴۶، منتشر شده در وبسایت Design Observer، سال 2015)