جنیفر سیگل | Jennifer Siegal

فکر نمی‌کنم چون زن هستم پس کار من متفاوت است.

جنیفر سیگل

متن کامل مصاحبهٔ با جنیفر سیگل در وب‌سایت گفتار معمار در دسترس است. این مطلب را از طریق کلیک روی لینک زیر مشاهده کنید: