دیمین هرست | Damien Hirst

مردم به علم ایمان دارند اما به هنر مشکوک‌اند.

دیمین هرست

هنر همیشه خیلی ساده است، یا هنر خوب همیشه ساده است. من علم را به همان شکلی به کار گرفته‌ام که پیکاسو به کار گرفت و از صندلی و دسته‌های دوچرخه کلهٔ یک گاو را ایجاد کرد. در واقع چیز پیچیده‌ای دربارهٔ این موضوع وجود ندارد. برعکس هنر، علم توجه مردم را به خودش جلب کرده است. بنابراین من به سوی علم حرکت کردم. به عبارت دیگر مردم به علم ایمان دارند، اما به هنر مشکوک‌اند. به‌همین ‌خاطر علم را جدی گرفتم و آن را در کارم استفاده کردم که برای من بسیار پربار نیز بود. (در گفتگو با Hans Ulrich Obrist، سال 2007)