مروه الصابونی | Marwa Al-Sabouni

مروة الصابوني، متولد سال ۱۹۸۱، معمار و نویسندهٔ اهل سوریه است.

دنیا فکر می‌کند که بزرگ‌ترین مشکل ما اسلحه‌ها هستند اما حقیقت این است که بیمارستان‌هایی که امکانات مناسب ندارند، مردم را بیشتر از گلوله‌ها می‌کشند.

مروه الصابونی

متن کامل مصاحبهٔ با مروه الصابونی در وب‌سایت گفتار معمار در دسترس است. این مطلب را از طریق کلیک روی لینک زیر مشاهده کنید: