نیکلاس گریمشاو | Nicholas Grimshaw

سر نیکلاس گریمشاو، متولد سال ۱۹۳۹، معمار انگلیسی برندهٔ مدال طلای RIBA است.

خواهید دید که در آینده بناها کمتر همچون اثر هنری و بیشتر همچون گیاهان خواهند بود.

نیکلاس گریمشاو

من معتقدم که روزی بناها قادر خواهند بود تا پوسته‌ای آلی و شفاف همچون بال‌های سنجاقک داشته باشند. سازهٔ بنا ثابت خواهد بود، اما پوسته نفس خواهد کشید، خودش را بی‌نهایت‌بار تجدید خواهد کرد، شفافیت و کدری و میزان عایق بودنش تغییر خواهد کرد و همچون پوست و خز یک حیوان خود را با درجات مختلف دمایی تطبیق خواهد داد. خواهید دید که در آینده بناها کمتر همچون اثر هنری و بیشتر ارگانیک همچون گیاهان خواهند بود. (در گفتگو با  Vladimir Belogolovskiy در سال ۲۰۰۸، منتشر شده در وبسایت Archi.ru)