واکر ایوانز | Walker Evans

ذات هنر به خودی خود یک راز دست نیافتنی است.

واکر ایوانز

من {به دانشجویانم} می‌گویم که هنر را نمی‌توان آموزش داد اما می‌شود آن را برانگیخت و به کمک یک معلم با استعداد چند مانع را از سر راه برداشت و می‌توان فضایی ایجاد کرد که زمینه‌ای برای فعالیت هنری فراهم کند. اما ذات هنر به خودی خود یک راز دست نیافتنی است. نمی‌شود به کسی استعداد تزریق کرد. من تمایل خاصی به افسون و قدرت بصری سوژه‌هایی دارم که از نظر زیبایی‌شناسی طرد شده‌اند. به نظرم شما {در مقام هنرمند} باید چنین بگویید و بعد فورا کار دیگری انجام دهید. و دانشگاه هم برای همین امر ساخته شده، جایی برای انگیزه دادن و تبادل اندیشه‌ها. جایی که در آن به آدم‌ها این امتیاز داده می‌شود تا غنای زندگی روزمره‌ای را که به‌صورت بالقوه در هر شخص وجود دارد و نیاز به آزاد کردن دارد تجربه کنند. (در گفتگو با نویسندهٔ مجله Yale Alumni، سال ۱۹۷۴)