فیلیپ جانسون | Philip Johnson

هیچ‌وقت معمار حرفه‌ای تمام‌عیار نشوید، مگر آنکه عاشق این کار باشید.

فیلیپ جانسون

هیچ‌وقت یک معمار حرفه‌ای تمام‌عیار نشوید، مگر آنکه نتوانید از آن دوری کنید. مگر آنکه با اشتیاق عاشقانه مجبور به این کار باشید، {چون} هیچ‌وقت پولدار نخواهید شد. به پریشانی خواهید افتاد. واقعا وقت کمی خواهید داشت تا خود را به اشتیاق خلاقیتی که دارید بسپارید. از طرف دیگر پاداش بسیار زیادی دریافت خواهید کرد. هیچ‌وقت از کار خسته نخواهید شد، هیچ‌قت حوصله‌تان سر نمی‌رود. شاید به ندرت از خود بی‌خود و بی‌حواس شوید، ولی بی‌حوصله هرگز. (در بیست و هفتمین سمینار Aica در توکیو، سال 1992، ترجمهٔ علی شهریار زرین، منتشر شده در مجلهٔ معماری و شهرسازی، سال 1376)

معماران مجبورند با مردم آشنا شوند تا بتوانند کار بگیرند.

فیلیپ جانسون

اگر می‌خواهید معمار باشید، لازم است افراد زیادی را بشناسید. مثل بسیاری از حرفه‌های دیگر شما مجبورید با مردم آشنا شوید تا بتوانید کار بعدی‌تان را بگیرید. همانطور که ثروتمندترین و بزرگترین معمار آمریکا گفته است: «اولین اصل در معماری این است: سفارش کار بگیرید». به عبارت دیگر اگر به اندازهٔ کافی با شخصیت یا متقاعد کننده به نظر نمی‌رسید تا یک موقعیت کاری را تصاحب کنید هیچ وقت به هیچ‌جا نمی‌رسید. (مصاحبهٔ منتشر شده در وب‌سایت Academy of Achievement، سال 1992)