قوانین بازنشر مطالب منتشر شده در وب‌سایت گفتار معمار

اگر تمایل دارید مطالب منتشر شده در وب‌سایت گفتار معمار و حساب‌های رسمی آن در شبکه‌های اجتماعی را بازنشر دهید، لطفا نکات زیر را به یاد داشته باشید:

  • تغییر یا برشی در تصاویر و پوسترها ایجاد نکنید. این تصاویر بر مبنای هویت بصری خاص گفتار معمار تهیه می‌شود و تغییرات شما هویت بصری مذکور را مخدوش می‌کند.
  • هدف از ایجاد سایت گفتار معمار بالا بردن آگاهی مخاطبان حوزهٔ معماری و واداشتن آنها به تفکر راجع به موضوعات مختلف است. وقتی کسی به صورت ناقص مطالب ما را باز نشر دهد، هدف اصلی ما تحت‌الشعاع قرار می‌گیرد. لطفاً مطالب را کامل (اگر از مطالب اینستاگرام استفاده می‌کنید، همراه با کپشنی که زیر تصاویر نوشته می‌شود) بازنشر دهید. حتما منبعی که سخن شخص از آن بریده شده است را ذکر کنید تا مخاطبان بتوانند اصل مطلب را پیدا کنند و اگر خواستند بیشتر بخوانند یا اگر سهواً اشتباهی در ترجمه یا نقل مطالب پیش آمده، متوجه آن شوند و به ما تذکر دهند.
  • هنگام بازنشر مطالب گفتار معمار، ابزار لازم (شامل تگ، لینک یا منشن) را برای راه‌یابی به این وب‌سایت یا شبکه‌های اجتماعی آن ایجاد کنید تا مخاطبان شما با گفتار معمار و ایدهٔ کلی آن آشنا شوند.

از این که گفتار معمار را همراهی می‌کنید از شما متشکریم.