محمدعلی نجفی

گفتار با معماران (۱)

مجموعهٔ گفتگو با معماران معاصر، قسمت اول: گفتگو با محمدعلی نجفی

 

هنر اسلامی نداریم، اما هنرمند مسلمان داریم.

محمدعلی نجفی

به نظر من ما اصلاً هنر اسلامی نداریم، ما هنرمند مسلمان داریم. اگر هنری اسلامی باشد که باید مبدا آن اسلام باشد. ما چون مسلمان هستیم در معماری این حریم را می گذاریم که روی در خانه‌هایمان دو کوبه با صداهای متفاوت تعبیه کنیم و … . مثل این که بگوییم من ایرانی مسلمان هستم یا مسلمان ایرانی؛ مسلم است که جمله اول درست است، چون در این حالت است که ایرانی بودن برایت مهم می شود. (در گفتگو با مریم فلاح و علیرضا سرحدی نویسندگان ماهنامهٔ شهر و ساختمان، سال 1382)