نورمن فاستر

تجدید حیات آثار تاریخی و استفادهٔ دوبارهٔ از آنها راهی برای اتصال با گذشته است.

نورمن فاستر

معماری مسیری برای اتصال با گذشته است. البته منظور از این اتصال نگاه به آثار تاریخی همچون اشیاء عتیقه نیست، بلکه تجدید حیات این آثار و استفادهٔ دوبارهٔ از آنها برای نسل جدید است. معماری می‌تواند وسیله‌ای برای ارتباط با حافظهٔ جمعی باشد، همچنین راهی برای ارتباط با ارزش‌ها و مفهوم مکان. (مصاحبه با مجلهٔ یوروپین، سال 2014)

گاهی ما مجبوریم گذشته را برای یافتن منابع الهام آنچه در آینده میسازیم جستجو کنیم. معماری اصیلترین نمود ارزش‌های مدنی ماست.

نورمن فاستر

معماری راهی برای بیان ارزش‌هاست. روش معماری ما بازتابی است از روش زندگی ما و به همین علت است که سنت‌های بومی و لایه‌های تاریخی هر شهر تا این حد جذاب و قابل توجهند. هر دوره‌ای مجموعه واژگان مناسب خود را تولید می‌کند. گاهی ما مجبوریم گذشته را برای یافتن منابع الهام آنچه در آینده می‌سازیم جستجو کنیم. معماری اصیل‌ترین نمود ارزش‌های مدنی ماست. (گفتگو با مجلهٔ The European، سال 2014)

0 Comments

Submit a Comment

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

نظرتان را با ما در میان بگذارید.