آی. ام. پی

معماری کردن نیازمند زمانی طولانی است که امروز آن را در اختیار نداریم.

آی. ام. پی

خوب است که از عهد باستان یاد بگیریم. مردم عهد باستان زمان زیادی برای تفکر راجع به معماری و طراحی منظر در اختیار داشته‌اند. امروز ما در همه کار عجله می‌کنیم، در صورتی که معماری کاری زمان‌بر است. منظری که معماری در آن قرار می‌گیرد از آن هم بیشتر به زمان نیاز دارد. این امور زمانی می‌طلبد که نظام سیاسی امروز اجازهٔ داشتنش را به ما نمی‌دهد. (گفتگو با گاردین، سال 2010)