آی. ام. پی: معماری برای این که به هنر تبدیل شود باید بر شالودهٔ نیاز ساخته شده باشد

من معتقدم که معماری هُنری عملگرایانه است. برای این که معماری به هنر تبدیل شود باید بر شالوده‌ای از نیاز ساخته شده باشد. آزادی بیان برای من عبارت است از حرکت در محدودهٔ سنجیده‌ای که برای هر کدام از تعهداتم تعیین می‌کنم. چقدر آموزنده است که این اندرز لئوناردو داوینچی را...

آی. ام. پی: معماری کردن نیازمند زمانی طولانی است

خوب است که از عهد باستان یاد بگیریم. مردم عهد باستان زمان زیادی برای تفکر راجع به معماری و طراحی منظر در اختیار داشته‌اند. امروز ما در همه کار عجله می‌کنیم، در صورتی که معماری کاری زمان‌بر است. منظری که معماری در آن قرار می‌گیرد از آن هم بیشتر به زمان نیاز دارد. این...