فهرست معماران

کنت فرامپتون

کنت فرامپتون

خسرو خورشیدی

خسرو خورشیدی

شیگرو بان

شیگرو بان

استن الن

استن الن

بهرام فریور صدری

بهرام فریور صدری

کنگو کوما

کنگو کوما

سدریک پرایس

سدریک پرایس

سیاوش تیموری

سیاوش تیموری

بریت اندرسن

بریت اندرسن

اریک اوون ماس

اریک اوون ماس

دنیس اسکات براون

دنیس اسکات براون

دیوید اجی

دیوید اجی

محسن مصطفوی

محسن مصطفوی

ریچل هاو

ریچل هاو

دیوید چیپرفیلد

دیوید چیپرفیلد

الخاندرو آراونا

الخاندرو آراونا

آلبرتو پرز-گومز

آلبرتو پرز-گومز

الکساندر برودسکی

الکساندر برودسکی

پل آبکار

پل آبکار

وارطان هوانسیان

وارطان هوانسیان

چارلز کورئا

چارلز کورئا

دیوید روی

دیوید روی

یوهانی پالاسما

یوهانی پالاسما

اودیل دک

اودیل دک

محمدعلی نجفی

محمدعلی نجفی

آلوار آلتو

آلوار آلتو

دورده مندروپ

دورده مندروپ

رابرت ونتوری

رابرت ونتوری

تام مین

تام مین

مهرداد قیومی

مهرداد قیومی

رافائل مونئو

رافائل مونئو

لویی کان

لویی کان

باکمینستر فولر

باکمینستر فولر

عبدالحمید اشراق

عبدالحمید اشراق

فریار جواهریان

فریار جواهریان

کریستوفر الکساندر

کریستوفر الکساندر

منوچهر مزینی

منوچهر مزینی

حمید ندیمی

حمید ندیمی

ژان نوول

ژان نوول

محمد کریم پیرنیا

محمد کریم پیرنیا

کامبیز حاجی‌قاسمی

کامبیز حاجی‌قاسمی

هادی ندیمی

هادی ندیمی

فیلیپ جانسون

فیلیپ جانسون

محمدرضا جودت

محمدرضا جودت

مایکل گریوز

مایکل گریوز

فرانک لوید رایت

فرانک لوید رایت

تویو ایتو

تویو ایتو

ریچارد راجرز

ریچارد راجرز

اردشیر سیروس

اردشیر سیروس

آی. ام. پی

آی. ام. پی

پیتر زومتور

پیتر زومتور

عبدالعزیز فرمانفرماییان

عبدالعزیز فرمانفرماییان

آلوارو سیزا

آلوارو سیزا

اسکار نیمایر

اسکار نیمایر

ایرج کلانتری

ایرج کلانتری

هوشنگ سیحون

هوشنگ سیحون

گیتی اعتماد

گیتی اعتماد

منصور فلامکی

منصور فلامکی

رنزو پیانو

رنزو پیانو

داراب دیبا

داراب دیبا

ایرج اعتصام

ایرج اعتصام

لوکوربوزیه

لوکوربوزیه

میرزا مهدی‌خان شقاقی

میرزا مهدی‌خان شقاقی

فرشید موسوی

فرشید موسوی

محمدرضا حائری

محمدرضا حائری

ریچارد میر

ریچارد میر

دنیل لیبسکیند

دنیل لیبسکیند

موشه سفدی

موشه سفدی

استیون هال

استیون هال

پیتر آیزنمن

پیتر آیزنمن

علی اکبر صارمی

علی اکبر صارمی

زها حدید

زها حدید

محمدرضا نیکبخت

محمدرضا نیکبخت

رم کولهاس

رم کولهاس

فرانک گری

فرانک گری

نورمن فاستر

نورمن فاستر

مهدی حجت

مهدی حجت

بهرام شیردل

بهرام شیردل

فرخ قهرمان‌پور

فرخ قهرمان‌پور

کامران صفامنش

کامران صفامنش

هادی میرمیران

هادی میرمیران

نادر خلیلی

نادر خلیلی

هادی تهرانی

هادی تهرانی

حسین شیخ زین‌الدین

حسین شیخ زین‌الدین

کامران دیبا

کامران دیبا

پیتر کوک

پیتر کوک

سانتیاگو کالاتراوا

سانتیاگو کالاتراوا

ماریو بوتا

ماریو بوتا

سید محمد بهشتی

سید محمد بهشتی

فرخ باور

فرخ باور

سیروس باور

سیروس باور

نادر اردلان

نادر اردلان

پل آندرو

پل آندرو

تادائو آندو

تادائو آندو

حسین امانت

حسین امانت

فرهاد احمدی

فرهاد احمدی