معرفی کتاب پیتر آیزنمن ترجمهٔ پویان روحی کتابکدهٔ کسری

معرفی کتاب پیتر آیزنمن ترجمهٔ پویان روحی کتابکدهٔ کسری مهدی محمدی در این ویدئو کتاب «پیتر آیزنمن: یادداشت‌ها، گفت‌وگوها، مناظره‌ها» را به شما معرفی می‌کنیم. این کتاب را پویان روحی گردآوری و ترجمه و کتابکدهٔ کسری منتشر کرده است....

معرفی کتاب تفکر معمارانه نوشتهٔ مایکل براون ترجمهٔ سعید حقیر

معرفی کتاب تفکر معمارانه نوشتهٔ مایکل براون ترجمهٔ سعید حقیر مهدی محمدی در این ویدئو کتاب «تفکر معمارانه؛ فرآیند طراحی و چشم خیال‌اندیش را به شما معرفی می‌کنیم. این کتابرا آقای مایکل براون نوشته و آقای سعید حقیر ترجمه کرده و انتشارات فکر نو منتشر کرده است....

معرفی کتاب پاریس از دور نمایان شد انتشارات اطراف

معرفی کتاب پاریس از دور نمایان شد انتشارات اطراف مهدی محمدی در این ویدئو کتاب «پاریس از دور نمایان شد» از نشر اطراف را به شما معرفی می‌کنیم. این کتاب به کوشش آقای علی اکبر شیروانی و پژوهش خانم زهره ترابی تهیه شده است.. می‌توانید این کتاب را از طریق لینک پایین صفحه از...

معرفی کتاب گفتگوهایی با میس فن در روهه، نوشتهٔ مویسس پوئنته

معرفی کتاب گفتگوهایی با میس فن در روهه، نوشتهٔ مویسس پوئنته مهدی محمدی در این ویدئو دو ترجمه از کتاب گفتگوهایی با میس فن در روهه را به شما معرفی می‌کنیم. نسخهٔ نخست را انتشارات فکر نو با ترجمهٔ مرتضی نیک‌فطرت و فتانه اتباعی منتشر کرده و نسخهٔ دوم را انتشارات علمی با...

معرفی کتاب آتشگهی در خواب آتش‌ها نوشتهٔ علی کیافر

معرفی کتاب آتشگهی در خواب آتش‌ها نوشتهٔ علی کیافر دکتر علی کیافر کتاب «آتشگهی در خواب آتش‌ها، روزنی بر شهر و معماری در این دیار، این روزگار» –که نام آن وام گرفته از شعر «آرش کمانگیر» زنده‌یاد سیاوش کسرایی است- اولین مجلد از یک مجموعه چهار‌گانه است که به دگرگونی‌های...

معرفی کتاب معماری و انفصال نوشتهٔ برنارد چومی

معرفی کتاب معماری و انفصال نوشتهٔ برنارد چومی حسین رهنما مبانی نظری معماری و نقد و بررسی نظریه‌های معماری همواره یکی از چالش‌برانگیزترین وجوه معماری خصوصاً در چند دهه‌ی اخیر بوده است. اساساً نقد ایده‌ها و تفکرات معماران بزرگ و صاحب‌سبک کمک می‌کند تا ابعاد مختلف معماری...