معرفی کتاب اهل کجا هستیم، نوشتهٔ مروارید قاسمی اصفهانی، انتشارات روزنه

معرفی کتاب اهل کجا هستیم، نوشتهٔ مروارید قاسمی اصفهانی، انتشارات روزنه مهدی محمدی در این ویدئو کتاب «اهل کجا هستیم؛ هویت‌بخشی به بافت‌های مسکونی» از انتشارات روزنه را به شما معرفی می‌کنیم. این کتاب را خانم دکتر مروارید قاسمی اصفهانی نوشته است....

معرفی کتاب معماری و راز جاودانگی نوشتهٔ کریستوفر الکساندر

معرفی کتاب معماری و راز جاودانگی نوشتهٔ کریستوفر الکساندر مهدی محمدی در این ویدئو کتاب «معماری و راز جاودانگی؛ راه بی‌زمان ساختن» از انتشارات روزنه را به شما معرفی می‌کنیم. این کتاب را کریستوفر الکساندر نوشته و مهرداد قیومی بیدهندی ترجمه کرده است....

معرفی کتاب پیتر آیزنمن ترجمهٔ پویان روحی کتابکدهٔ کسری

معرفی کتاب پیتر آیزنمن ترجمهٔ پویان روحی کتابکدهٔ کسری مهدی محمدی در این ویدئو کتاب «پیتر آیزنمن: یادداشت‌ها، گفت‌وگوها، مناظره‌ها» را به شما معرفی می‌کنیم. این کتاب را پویان روحی گردآوری و ترجمه و کتابکدهٔ کسری منتشر کرده است....

معرفی کتاب تفکر معمارانه نوشتهٔ مایکل براون ترجمهٔ سعید حقیر

معرفی کتاب تفکر معمارانه نوشتهٔ مایکل براون ترجمهٔ سعید حقیر مهدی محمدی در این ویدئو کتاب «تفکر معمارانه؛ فرآیند طراحی و چشم خیال‌اندیش را به شما معرفی می‌کنیم. این کتابرا آقای مایکل براون نوشته و آقای سعید حقیر ترجمه کرده و انتشارات فکر نو منتشر کرده است....

معرفی کتاب پاریس از دور نمایان شد انتشارات اطراف

معرفی کتاب پاریس از دور نمایان شد انتشارات اطراف مهدی محمدی در این ویدئو کتاب «پاریس از دور نمایان شد» از نشر اطراف را به شما معرفی می‌کنیم. این کتاب به کوشش آقای علی اکبر شیروانی و پژوهش خانم زهره ترابی تهیه شده است.. می‌توانید این کتاب را از طریق لینک پایین صفحه از...

معرفی کتاب گفتگوهایی با میس فن در روهه، نوشتهٔ مویسس پوئنته

معرفی کتاب گفتگوهایی با میس فن در روهه، نوشتهٔ مویسس پوئنته مهدی محمدی در این ویدئو دو ترجمه از کتاب گفتگوهایی با میس فن در روهه را به شما معرفی می‌کنیم. نسخهٔ نخست را انتشارات فکر نو با ترجمهٔ مرتضی نیک‌فطرت و فتانه اتباعی منتشر کرده و نسخهٔ دوم را انتشارات علمی با...