کرونا و خانه‌نشینی: در نسبت میان معماری و بیماری کرونا

کرونا و خانه‌نشینی: در نسبت میان معماری و بیماری کرونا مهدی محمدی پیامک‌های وزارت بهداشت و اخبار و مطالب و توصیه‌های مختلف راجع به ویروس کرونا همهٔ ما را خسته کرده است. اما فکر می‌کنم در میان همهٔ این مطالب جای یک موضوع خالیست. آیا ما معماری‌خواندگان از تجربهٔ چنین...