محمد ابراهیم جعفری: بشر اولیه مدرن‌ترین افراد در تاریخ بوده است

من دوستی داشتم که دندانپزشک بود و هر سال برنامه‌ای برگزار می‎کرد که در آن دندانپزشک‌ها به مردم روش درست مسواک زدن را یاد می‏‌دادند. برای این برنامه به تعدادی غرفه نیاز داشتند و از ما برای ساختن این غرفه‏‌ها دعوت کردند. من تکه‌ای پلاستوفوم پیدا کرده بودم و با آن کار...