همچون بسیاری از معماران، من در طلب {یافتن} و عرضهٔ نوعی از معماری هستم همهٔ آرزوها را از حیث پایداری، شمولیت، هنرمندانگی و زیبایی برآورده کند. اینها انواعی از جست‌وجوهای غیر ممکن هستند که من برای رسیدن به آنها تلاش می‌کنم.

ما معماران هم مسئله‌گشا هستیم و هم هنرمند. ترکیب مسئله‌گشایی و هنرمندانگی همدلانه -که در خدمت خیر عمومی است- یک کنش تعادلی چالش‌برانگیز است. هرکس باید به مکان‌های زیبا دسترسی داشته باشد. (در گفت‌وگو با Vladimir Belogolovsky، منتشر شده در وب‌سایت archdaily، سال ۲۰۲۲)