من نمی‌توانم با اندیشه‌های جریان اصلی امروز معماری ارتباط برقرار کنم. صراحتاً بگویم، آنچه در حال حاضر نوشته می‌شود برایم معنا ندارد. لری ریچارد در کنیدین آرت و کسی به نام ترور بادی در کنیدین آرکیتکچر راجع به گالری {ملی کانادا اثر موشه سفدی} نوشته‌اند. می‌دانید، من استاد دانشگاه هاروارد هستم و ادبیات {مربوط به معماری} را دنبال می‌کنم. من خودم را آدم کتاب‌خوانده‌ای به حساب می‌آورم. اما نمی‌توانم بیشتر آنچه آنها دارند می‌گویند را متوجه بشوم.

من حتی جملات را تقطیع می‌کنم و همچنان نمی‌توانم آنها را بفهمم. کتاب‌های بسیاری درباره‌ی معماری در این چند وقت بیرون آمده‌اند که من آنها را نمی‌فهمم. و از مردم می‌پرسم: «آن جمله چه معنایی دارد، یا معنای آن کلمات چیست؟»

بادی چیزی را در جمله‌ی اول ابداع می‌کند و سپس بارها و بارها به آن برمی‌گردد و راجع به آن بحث می‌کند. اما معنای آن چیست؟ یک سخن جعلی از ذهن خودش؟ واقعاً این سخنان برای من هیچ معنایی ندارد. هر بازی‌ای که این دسته از آدم‌ها مشغولش هستند شامل حال من نمی‌شود. (در گفت‌وگو با Dan Turner، منتشر شده در کتابچه‌ی Safdie’s Gallery: An Interview with the Architect در سال ۱۹۸۹)