اسکندر مختاری: در گذشته نان هر کس که هنر داشت داخل روغن بود. هر کس بی هنر بود فقیر و بدبخت بود. الان درست برعکس شده است

ما نقاط اوج این معماری {=معماری تاریخی ایران} را می‌شناسیم، اما نقاط غیر اوجش را نمی‌شناسیم. یک جاهایی را هم نمی‌شناسیم، بی‌جهت به آن بی‌توجهی یا کم‌توجهی می‌کنیم. مثلاً در دورهٔ قاجار تمام تجربه‌های تاریخی ما، در حد اعلای شکوفایی خودش است؛ من این را در روستایی به اسم...

معرفی کتاب اندیشهٔ منظر نوشتهٔ آگوستین برک ترجمهٔ علی اسدپور

معرفی کتاب اندیشهٔ منظر نوشتهٔ آگوستین برک ترجمهٔ علی اسدپور حسین رهنما نحوه‌ی مواجهه و رفتار انسان با طبیعت با شروع انقلاب صنعتی به کلی متحول شد و نگاه انسان به طبیعت از یک موجود که خود جزئی از طبیعت بود به موجودی مسلط بر طبیعت تغییر کرد و انسان به خود اجازه داد تا...

رابرت ونتوری: اگر یک معمار متفکر جلوتر از زمان خود باشید شانس بسیار کمی برای عملی کردن ایده‌های خود خواهید داشت

این اوضاع طعنه‌آمیزی است که ما {به علت شرایط موجود} نمی‌توانیم آنچه درباره‌اش حرف می‌زنیم را عملی کنیم؛ این که اگر شما یک متفکر جلوتر از زمان خود، یا یک معمار با ایده‌های غیر معمول باشید، ممکن است دربارهٔ ایده‌های خود بنویسید، سخنرانی یا گفتگو کنید، یا آنها را تدریس...