تازه‌ترین گفتارهای هنرمندان

ابراهیم حقیقی: نقاشی مدرن ایرانی پنجاه‌ساله شده، اما هنوز عموم مردم مفهوم این نقاشی را متوجه نمی‌شوند

اگرچه پنجاه سال از نقاشی مدرن ایرانی گذشته است، عموم مردم به طور کلی هنوز مفهوم این نقاشی را متوجه نشده‌اند و به عنوان نقاشی‌های اجق‌وجق نام می‌برند.

اولافور الیاسان: استعداد هنرمند را باید در توفیق او در ترجمهٔ ایده به کنش هنرمندانه جستجو کرد

استعداد هنرمند را باید در توفیق او در ترجمهٔ ایده به کنش هنرمندانه جستجو کرد. خیلی وقت‌ها داشتن یک ایده با به‌سرانجام‌رساندن یک کار اشتباه گرفته می‌شود،